Gemeente DNA

Gemeenten hebben het niet gemakkelijk. Daar waar het al zeer complex is om je eigen bedrijf herkenbaar en succesvol in de markt te plaatsen is dit voor een gemeente (die ook nog eens al haar inwoners vertegenwoordigt en binnen de kaders van de landelijke overheid en maatschappelijke crisissen moet opereren, haast ondoenlijk.

Daarom hebben ik en Jan Kooren in 2010 samen een methodiek ontwikkeld om dit complexe vraagstuk zorgvuldig te ontrafelen. Dit hebben we voor het eerst gedaan voor de Provincie Zeeland en aansluitend voor zo’n 25 gemeenten in Nederland.

De naam is Gemeente DNA staat voor De Natuurlijke Aard van de gemeente. 
De ware identiteit en bestaansrecht van een gemeente wordt bepaald door de inwoners, ondernemers, en haar unieke ligging, geschiedenis, cultuur, functie en positie ten opzichte van omliggende gemeenten. De kernwaarden van elke gemeente worden in een DNA boek vastgelegd en via een strategisch- en operationeel plan uitgerold. Dit geeft direct resultaat en rust in elke organisatie.

Gemeentecursus
Gemeentecursus.nl is een uniek platform dat Xtract BV, Brainstorm & Concept en DataExpert samen hebben ontwikkeld voor de inwoners van Nederlandse gemeenten.

Gemeentecursus.nl is een leeromgeving voor de eigen inwoners die daar gratis gebruik van kunnen maken. Informatie van maatschappelijk belang kan hier in begrijpelijke taal en op een begrijpelijke manier aangeboden worden in de vorm van korte e-learnings. 
De cyberchallenge is een mooi voorbeeld hiervan en draait inmiddels bij meer dan 20 gemeenten in Nederland.

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op www.gemeentecursus.nl.